- en del af Odsherred Kommune
Om SOL
Billede over Sejrøbugt

Byrådet ønsker at styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og landliggerne i Odsherred gennem Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere. SOL nedsættes efter bestemmelser i styrelseslovens § 17, stk. 4.

Byrådet godkendte den 27. maj 2014 et kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL). Der har ikke tidligere været et kommissorium for SOL.

Formål og opgaver

SOL har til formål at:

  • Fastholde og udvikle attraktive fritids- og sommerhusområder i Odsherred
  • Udvikle oplevelser i Odsherred
  • Styrke dialogen mellem det politiske niveau i Odsherred Kommune og Landliggerne i Odsherred

SOL orienteres og høres om visioner, politikker og indsatser i alle forhold, der berører og har betydning for landliggerne i Odsherred inkl. turisme og oplevelser.

På møderne rejses spørgsmål af fælles interesse til nærmere drøftelse mellem repræsentanter for Byrådet og sommerhusejerne m.m.

Formålet er ikke, at SOL behandler enkeltsager, men der kan rejses principielle og overordnede spørgsmål om fritids- og sommerhusområdet i Odsherred.

SOL kan arrangere temabaserede møder.

SOL arrangerer årsmøde for alle fritidshus- og sommerhus grundejere i Odsherred.

SOL har en repræsentant i Grønt Råd Odsherred (GRO).