- en del af Odsherred Kommune

Spørgeskema om involvering af sommerhusejere

ons, 08/12/2015 - 10:57 -- mads

Odsherred Kommune vil gerne være bedre til at involvere og engagere kommunens 26.000 sommerhusejere i Odsherreds udvikling, og dette arbejdes der på i et projekt støttet af Forsknings – og Innovationspuljen under det tidligere Ministerium for By, bolig og landdistrikter.

Projektet skal udvikle en ny metode til involvering af kommunens sommerhusejere, og for at skaffe viden og information om eksisterende involvering og sommerhusejernes interesser, er der blevet lavet både fokusgruppeinterview, en stor spørgeskemaundersøgelse og en facebook-gruppe, for at ramme en bredere gruppe af interessenter.

Nogle af de konklusioner, der allerede er kommet ud af projektet er, at der mangler en fælles platform med information om arrangementer, møder og projekter i kommunen, som er let at overskue og finde rundt på.   

Desuden er der manglende kendskab til SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds landliggere) og til SOL-hjemmesiden. Endvidere er der fokus på, at Odsherred Kommune har valgt at sende relevant information ud til kommunens sommerhusejere via mail til grundejerforeningerne, men at kommunen ikke har mail på alle grundejerforeningerne og at 5008 sommerhuse ikke er i en grundejerforening, så hvordan får alle den information, de skal have.

De over 500 spørgeskemabesvarelser er endnu ikke blevet behandlet, så hovedkonklusioner og forslag til ny involveringsmetode, vil komme i løbet af efteråret, hvor også en rapport skal ligge færdig.   

Har du endnu ikke besvaret spørgeskemaet, kan det gøres via nedenstående link til og med d. 16. august.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=S3XY7MUQ351P